ï»? title_temp 【经验】间硝基苯乙酮注意事é¡?间硝基苯乙酮用é€?- 阜宁县安勤化学有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01021/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://btwhere.com/">ÈÕ±¾Èý¼¶¶¯ÂþͼƬ</a></h1> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 阜宁县安勤化学有限公司为您免费提ä¾?a href="/">间硝基苯乙酮</a>ã€?a href="/supply/">间硝基乙苯厂å®?/a>ã€?a href="/news/">工业对硝基苯甲酸 </a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow" >XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://btwhere.com','【经验】间硝基苯乙酮注意事é¡?间硝基苯乙酮用é€?- 阜宁县安勤化学有限公å?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="top"> <tr> <td class="logo"> <img src="/uploads/logo/20140412020230.png" alt="阜宁县安勤化学有限公å? /> </td> <td class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01021/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_l"> <dd class="none"><a href="/" rel="nofollow"><span>首页</span></a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow" ><span>关于我们</span></a></dd><dd><a href="/download/" rel="nofollow" ><span>资质荣誉</span></a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow" ><span>公司动æ€?/span></a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow" ><span>产品展示</span></a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" ><span>营销网络</span></a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow" ><span>联系我们</span></a></dd> </div> </div> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://Recruitment.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="330"> <param name="movie" value="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <embed src="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="330" wmode="transparent"></embed> </object> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="title"><h2> <div class="place"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> 新闻详细</h2></div> <div class="container"> <div class="content"> <h3>【经验】间硝基苯乙酮注意事é¡?间硝基苯乙酮用é€?/h3> <h6>发布时间ï¼?017-10-23</h6> <div class="detail" id="zoom" style="width:664px; overflow:hidden;"><p><p style="text-indent:2em;"> 很多人对于我们的<b><a href="http://btwhere.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">间硝基苯乙酮</a></b>、苏å·?无锡,常州,南京等已经有了一些了解,而且也为大家介绍过,而今天小编将给大家介ç»?<a href="http://btwhere.com/jxjbyd/" target="_blank">间硝基苯乙酮</a>注意事项 间硝基苯乙酮用é€?,希望能帮助到大å®? </p><p style="text-align:center;"><img alt="【经验】间硝基苯乙酮注意事é¡?间硝基苯乙酮用é€? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/15471/20140417085932.jpg?path=btwhere.com/uploads/cp/20140417085932.jpg" /></p><p style="text-indent:2em;">间硝基苯乙酮储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物ã€?/p><p style="text-indent:2em;">间硝基苯乙酮接触控制/个体防护</p><p style="text-indent:2em;">工程控制ï¼?密闭操作,局部排风ã€?/p><p style="text-indent:2em;">呼吸系统防护ï¼?空气中粉尘浓度较高时硝基苯,间硝基苯乙酮注意事项建议佩戴自吸过滤式防尘口罩ã€?/p><p style="text-indent:2em;">眼睛防护ï¼?戴化学安全防护眼镜ã€?/p><p style="text-indent:2em;">身体防护ï¼?穿一般作业防护服ã€?/p><p style="text-indent:2em;">手防护: 戴防化学品手套ã€?/p><p style="text-indent:2em;">其他防护ï¼?工作现场禁止吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触ã€?/p><p style="text-indent:2em;"></p><p style="text-indent:2em;"> <span style="color:#ff0000;">推荐您阅读这篇文章:</span><span style="color:#E53333;"></span> </p><p style="text-indent:2em;">间硝基苯乙酮用é€?/p><p style="text-indent:2em;">用作有机合成中间体ã€?/p><p style="text-indent:2em;">间硝基苯乙酮分子结构数据</p><p style="text-indent:2em;">分子性质数据ï¼?/p><p style="text-indent:2em;">1、摩尔折射率ï¼?2.82</p><p style="text-indent:2em;">2、摩尔体积(m/mol):132.8</注意事项p间硝基苯乙酮用é€?<p style="text-indent:2em;">3、等张比容(90.2K):347.9</p><p style="text-indent:2em;">4、表面张力(dyne/cmï¼?7.1</p><p style="text-indent:2em;">5、偶极距ï¼?0cm):</p><p style="text-indent:2em;">6、极化率ï¼?6.97</p><p style="text-indent:2em;">间硝基苯乙酮计算化学数据</p><p style="text-indent:2em;">1.疏水参数计算参考值(XlogPï¼?æ—?/p><p style="text-indent:2em;">2.氢键供体数量:0</p><p style="text-indent:2em;">3.氢键受体数量:3</p><p style="text-indent:2em;">4.可旋转化学键数量:1</p><p style="text-indent:2em;">5.互变异构体数é‡?2</p><p style="text-indent:2em;">6.拓扑分子极性表面积62.9</p><p style="text-indent:2em;">7.重原子数é‡?12</p><p style="text-indent:2em;">8.表面电荷:0</p><p style="text-indent:2em;">9.复杂åº?197</p><p style="text-indent:2em;">10.同位素原子数é‡?0</p><p style="text-indent:2em;">11.确定原子立构中心数量:0</p><p style="text-indent:2em;">12.不确定原子立构中心数é‡?0</p><p style="text-indent:2em;">13.确定化学键立构中心数é‡?0</p><p style="text-indent:2em;">14.不确定化学键立构中心数量:0</p><p style="text-indent:2em;">15.共价键单元数é‡?1</p><p style="text-indent:2em;"> “间硝基苯乙酮注意事é¡?间硝基苯乙酮用途”和另外一篇文ç«?a href="http://btwhere.com/supply/3.html">间硝基苯乙酮</a>都给大家提供一些帮助,我们会在后续精心准备更多有关间硝基苯乙酮用途的内容,如果不想错过,收藏我们的网站吧ï¼?</p> <p> <span>本文关键词:</span><span>硝基è‹?注意事项 1. 数量 2. 防护 化学</span> </p></p> <p><div>上一æ?<a href="148.html">【盘点】间硝基苯乙酮如何防曝晒,防雨淋 间硝基苯乙酮说明</a></div> <div>下一æ?<a href="146.html">【推荐】对硝基苯乙酮介ç»?硝基苯乙酮急救措施</a></div> </p></div> </div> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=1.'>1.</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%95%b0%e9%87%8f'>数量</a>,<a href='/key.aspx?k=2.'>2.</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%98%b2%e6%8a%a4'>防护</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%8c%96%e5%ad%a6'>化学</a>,</div> <div class="title2"><h2>相关信息</h2></div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/261.html">【图文】硝基苯乙酮毒理学资料_间硝基苯乙酮价格</a></li> <li><a href="/news/258.html">【图文】间硝基苯乙酮用途_间硝基苯乙酮生产厂家</a></li> <li><a href="/news/255.html">【图文】间硝基乙苯厂家_间硝基乙苯制备方æ³?/a></li> <li><a href="/news/246.html">【图文】间硝基乙苯应急处理_间硝基乙苯厂价直销</a></li> </ul> </div> <div class="title2"><h2>相关产品</h2></div> <div class="prob_list"> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="title1"><h2>新闻类别</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>产品目录</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/csn/">醋酸é’?/a></dt> <dt><a href="/dxjbjs/">对硝基苯甲酸</a></dt> <dt><a href="/jxjbyd/">间硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/lxjbyd/">邻硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjbyd/">对硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjyb/">对硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/jxjyb/">间硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/lxjyb/">邻硝基乙è‹?/a></dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>联系我们</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="contact"> <p> <p>联系人:徐杰æ­?/p> <p>手机ï¼?3338933050</p> <p>电话ï¼?515-87423968</p> <p>传真ï¼?515-87423968</p> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:xjw200368@163.com" rel="nofollow">xjw200368@163.com</a></p> <p>网址:www.btwhere.com</p> <p>地址:江苏盐城阜宁澳洋工业园鼎蓝è·?0å?/p> </p></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow" >企业介绍</a> | <a href="/news/" rel="nofollow" >二丙基三胺新闻资è®?/a> | <a href="/supply/" rel="nofollow" >间硝基乙苯产品介ç»?/a> | <a href="/contact/" rel="nofollow" >厂家联系方式</a> | <a href="/3g/" rel="nofollow"target="_blank">手机网站</a> <div class="cnzz"></div> Powered by </div> <div class="copyright"><div> Copyright btwhere.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 阜宁县安勤化学有限公å? 对硝基苯甲酸哪家好?供应订做多少钱?间硝基乙苯价格怎么样?安勤公司以批发价格大量现货提供间硝基乙苯、间硝基苯乙酮价格、对硝基苯甲酸加工、间硝基苯乙酮销售等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div></div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>