ï»? title_temp 【间硝基苯乙酮】的操作要求有哪些?存储时需要注意什么? - 阜宁县安勤化学有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01021/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://btwhere.com/">ÈÕ±¾Èý¼¶¶¯ÂþͼƬ</a></h1> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 阜宁县安勤化学有限公司为您免费提ä¾?a href="/">间硝基苯乙酮</a>ã€?a href="/supply/">间硝基乙苯厂å®?/a>ã€?a href="/news/">工业对硝基苯甲酸 </a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow" >XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://btwhere.com','【间硝基苯乙酮】的操作要求有哪些?存储时需要注意什么? - 阜宁县安勤化学有限公å?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="top"> <tr> <td class="logo"> <img src="/uploads/logo/20140412020230.png" alt="阜宁县安勤化学有限公å? /> </td> <td class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01021/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_l"> <dd class="none"><a href="/" rel="nofollow"><span>首页</span></a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow" ><span>关于我们</span></a></dd><dd><a href="/download/" rel="nofollow" ><span>资质荣誉</span></a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow" ><span>公司动æ€?/span></a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow" ><span>产品展示</span></a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" ><span>营销网络</span></a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow" ><span>联系我们</span></a></dd> </div> </div> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://Recruitment.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="330"> <param name="movie" value="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <embed src="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="330" wmode="transparent"></embed> </object> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="title"><h2> <div class="place"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> 新闻详细</h2></div> <div class="container"> <div class="content"> <h3>【间硝基苯乙酮】的操作要求有哪些?存储时需要注意什么?</h3> <h6>发布时间ï¼?020-12-04</h6> <div class="detail" id="zoom" style="width:664px; overflow:hidden;"><p><p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><a target="_blank" href="http://btwhere.com/news/311.html">ã€?b><a href="http://btwhere.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">间硝基苯乙酮</a></b>】的操作要求有哪些?存储时需要注意什么?</a></span><br /> <span style="font-size:16px;"><a href="http://btwhere.com/jxjbyd/" target="_blank">间硝基苯乙酮</a>是化工、医药行业用途比较广泛的中间体之一,间硝基苯乙酮为黄色针状结晶,熔点为81℃,沸点ä¸?02℃,易溶于热水和乙醚,微溶于乙醇,能随水蒸气挥发,现åœ?/span><span style="font-size:16px;">使用2000L闭式反应釜来进行硝化反应,但æ˜?000L闭式反应釜硝化反应过程较慢,传热效果较差,生产效率较低ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">接下来就和小编一起来了解下间硝基苯乙酮操作和存储的相关内容ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">间硝基苯乙酮操作注意事项ï¼?/span><br /> <span style="font-size:16px;">间硝基苯乙酮需要在密闭操作,局部排风。间硝基苯乙酮操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学防护眼镜,戴防化学品æ‰?/span><span style="font-size:16px;">套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相åº?/span><span style="font-size:16px;">品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">间硝基苯乙酮储存注意事项ï¼?/span><br /> <span style="font-size:16px;">储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物ã€?/span><span style="font-size:16px;">间硝基苯乙酮是由苯乙酮硝化得到的。此外,类似äº?-间硝基苯乙酮的制备方法,产物也可以通过<b><a href="http://btwhere.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">间硝基乙è‹?/a></b>的氧化来制备ã€?/span><br /> <span style="font-size:16px;">以上就是我们为您整理的间硝基苯乙酮操作要求和存储注意事项,希望对您有所帮助,更多精彩资讯我们将继续为您整理,敬请关注吧ï¼?/span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20201204/20201204145626_0368.jpg" alt="" /> </p></p> <p><div>上一æ?<a href="312.html">你了解【间硝基乙苯】应用相关知识吗?一起看看吧ï¼?/a></div> <div>下一æ?<a href="310.html">间硝基乙苯的应用方法是什么?</a></div> </p></div> </div> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%e9%97%b4%e7%a1%9d%e5%9f%ba%e8%8b%af%e4%b9%99%e9%85%ae'>间硝基苯乙酮</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%97%b4%e7%a1%9d%e5%9f%ba%e8%8b%af%e4%b9%99%e9%85%ae'>间硝基苯乙酮</a>,</div> <div class="title2"><h2>相关信息</h2></div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/314.html">间硝基苯乙酮的生产方法以及注意事项有哪些ï¼?/a></li> <li><a href="/news/311.html">【间硝基苯乙酮】的操作要求有哪些?存储时需要注意什么?</a></li> <li><a href="/news/308.html">间硝基苯乙酮废水处理技术分享!【安勤专栏ã€?/a></li> <li><a href="/news/305.html">间硝基苯乙酮的性质、用途与认知分别是什么?</a></li> </ul> </div> <div class="title2"><h2>相关产品</h2></div> <div class="prob_list"> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/11.html" target=""><img alt="醋酸é’? src="/uploads/cp/20150519025220.png" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/11.html" target="">醋酸é’?/a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/3.html" target=""><img alt="间硝基苯乙酮" src="/uploads/cp/20140417085932.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/3.html" target="">间硝基苯乙酮</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/2.html" target=""><img alt="对硝基苯乙酮" src="/uploads/cp/20140417084702.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/2.html" target="">对硝基苯乙酮</a></span></div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="title1"><h2>新闻类别</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>产品目录</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/csn/">醋酸é’?/a></dt> <dt><a href="/dxjbjs/">对硝基苯甲酸</a></dt> <dt><a href="/jxjbyd/">间硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/lxjbyd/">邻硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjbyd/">对硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjyb/">对硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/jxjyb/">间硝基乙è‹?/a></dt> <dt><a href="/lxjyb/">邻硝基乙è‹?/a></dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>联系我们</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="contact"> <p> <p>联系人:徐杰æ­?/p> <p>手机ï¼?3338933050</p> <p>电话ï¼?515-87423968</p> <p>传真ï¼?515-87423968</p> <p>邮箱ï¼?a href="mailto:xjw200368@163.com" rel="nofollow">xjw200368@163.com</a></p> <p>网址:www.btwhere.com</p> <p>地址:江苏盐城阜宁澳洋工业园鼎蓝è·?0å?/p> </p></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow" >企业介绍</a> | <a href="/news/" rel="nofollow" >二丙基三胺新闻资è®?/a> | <a href="/supply/" rel="nofollow" >间硝基乙苯产品介ç»?/a> | <a href="/contact/" rel="nofollow" >厂家联系方式</a> | <a href="/3g/" rel="nofollow"target="_blank">手机网站</a> <div class="cnzz"></div> Powered by </div> <div class="copyright"><div> Copyright btwhere.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 阜宁县安勤化学有限公å? 对硝基苯甲酸哪家好?供应订做多少钱?间硝基乙苯价格怎么样?安勤公司以批发价格大量现货提供间硝基乙苯、间硝基苯乙酮价格、对硝基苯甲酸加工、间硝基苯乙酮销售等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制! <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div></div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>