? title_temp ċ酸?Ӏ?价格,报价,供应,生产) - ֜宁ա安勤化学有限公?/title> <meta name="Keywords" content="閱嬮吀閽?> <meta name="Description" content="为你详细介绍醋酸钠产品内?包括醋酸钠的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有醋酸钠新闻以及最新的市场醋酸钠价?咨询电话:0515-87423968"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/NEST01021/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST01021/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://btwhere.com/">һa׼һb׼պƬffff</a></h1> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> ֜宁ա安勤化学有限公司为免费提?a href="/">间硝基苯乙酮</a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>等相关信息发布和资讯,敬请关注! </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" rel="nofollow" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="网站地图">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow" >XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://btwhere.com','ċ酸?Ӏ?价格,报价,供应,生产) - ֜宁ա安勤化学有限公?)">收藏站</span></a> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="top"> <tr> <td class="logo"> <img src="/uploads/logo/20140412020230.png" alt="֜宁ա安勤化学有限公? /> </td> <td class="topnav"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 顆<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST01021/images/search.png" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </td> </tr> </table> <div class="menu"> <div class="menu_l"> <dd class="none"><a href="/" rel="nofollow"><span>首页</span></a></dd> <dd><a href="/about/" rel="nofollow" ><span>关于我们</span></a></dd><dd><a href="/download/" rel="nofollow" ><span>资质誉</span></a></dd> <dd><a href="/news/" rel="nofollow" ><span>公司ɨ?/span></a></dd> <dd><a href="/supply/" rel="nofollow" ><span>产品屿</span></a></dd> <dd><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" ><span>营网络</span></a></dd> <dd><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" ><span>在线切</span></a></dd> <dd><a href="/contact/" rel="nofollow" ><span>쳻我们</span></a></dd> </div> </div> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://Recruitment.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="330"> <param name="movie" value="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <embed src="/template/NEST01021/images/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="330" wmode="transparent"></embed> </object> </div> <div id="main"> <div id="left"> <div class="title"><h2> <div class="place"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/csn/">ċ酸?/a> > <a href="/supply/11.html">ċ酸?/a> </div> 产品详细</h2></div> <div class="container"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p style="border:2px solid #dbdbdb;width:163px;"><img src="/uploads/cp/20150519025220.png" width="163" height="144" onload="imgZoomer(this,163,144)" onclick="new ImageViewer(this,'img');"/></p></td> <td valign="top"><div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品᫧?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle">ċ酸?/span></td> </tr> <tr> <th>产品ɷ?/th> <td>ċ酸?/td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品简介ϸ</th> <td><p></p></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"><p><p> <a href="http://btwhere.com/csn/" target="_blank">ċ酸?/a>合成方法<br />一级a标准和一级b标准日韩片ffff 1.将三水醋酸钠置于瓷皿中,?20℃下ɠ热获得干燥的白色物质,ߠ水ċ酸Ԡ? </p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff 在有合成中,例如用ߠ水ċ酸Ԡ和碱石灰共制备甲烷时,所用无水醋酸钠应在临用前制备。将͂量三水ċ酸Ԡ放在瓷蒸发п中,在玻棒搅Ɋ热߿?8℃时,三水醋酸钠溶解于结晶水中,水分͐渐蒸发后,得到白色ƺ体,此߶温度约?20℃。继续加热߿ƺ体融,但温度不要超ċ酸Ԡ的삹?24℃V,以免醋酸钠ا为丙酮ǿ碳酸Ԡ。在搅下稍冷却,趁热在乳钵中ү细,并立即储密闭容器中备用? </p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff 2.用结晶碳酸钠中和ċ酸,滤后蒸发、冷却、结晶,在常温下干燥Կ成? </p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff 3.用硫酸钠和碳酸氢Ԡ处理醋酸钙Կ成? </p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff 4.ċ酸Ԡ的生产方法,可以用稀ċ酸或醋酸钙与纯碱作用而;也可以用硫酸钠与醋酸钙复分解而。工⸊븸采用厂和香顎Є下脚料ƞ收ċ酸Ԡ。把628kg稀ċ酸入反应器中,把200kg纯碱分次ɠ入反应器中〱搅,开ɨ引风机抽气。反应平稳后开ɨ搅拌,使纯碱和ċ酸充分反应,然后打入蒸发器ɠ热浓缩液쯆度为1.24g/cm3߶停止加热。反应液过滤后打入结晶器中,用NaOH调节Ph为9.2,冷却߿35ݻ晶。抽ա表Ǣ母液,甩干结晶得到350kg白色粉Ӷ产哲次产率约?0%? </p> <p> ċ酸Ԡ主要用?br /> 1.ɮЅ、锌、、铁、钴、锑、镍和。络合稳벉〱酰化Є辅ɩ剂。缓冲剂。干燥剂。媒쉂?.用于ɮЅ、锌、、铁、钴、锑、镍、。用佲ל合成的酯化剱及浬影药哲医、印쪒쉂、缓冲剂、化学试ɡ肉类防腐、颜料、鞣ǩ等许多方?.用作솲ɡ调ͳ剂、增顉及ph调节剂〱为调ͳ剂Є缓冲剂,可쒌不̳气味并防止变色改善风ͳ时使用0.1%?.3%。具一定的ֲ霉,如使用0.1%?.3%于鱼糜制品及包〱可用作调ͳ酱、酸、蛋黄酱、鱼糕、香、包、黏糿Є酸ͳ剂〱甲基纤维素、磷酸盐等混合,用于提、包、黏糿Є存性?.用作硫黄调节型氯丁橡胶炼辶的ֲ罣剂,用量一般为0.5质量份。可用作动物Є交联剂?.品可用于碱镀ӡ的添加,但对镀层ǿ电镀过程并无明显影响,不是必要成分〱酸钠常用冲剂,如用于酸性镀ӌ、碱镀ӡ和化学镀镍? </p><span id="nestremark"></span></p></div> <p> ¦条ϸ<a href="/supply/12.html">优质ċ酸?/a> 下一?<a href="/supply/10.html">̻硝基乙苯厂?/a> </p> </div><div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%e9%97%b4%e7%a1%9d%e5%9f%ba%e8%8b%af%e4%b9%99%e9%85%ae'>间硝基苯乙酮</a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%86%8b%e9%85%b8%e9%92%a0%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>ċ酸Ԡ价?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e9%86%8b%e9%85%b8%e9%92%a0%e6%89%b9%e5%8f%91'>ċ酸Ԡ批?/a>,</div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <div class="title2"><h2>相关信息</h2></div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/287.html">间硝基苯乙酮Є背景技是什么?</a></li> <li><a href="/news/284.html">间硝基苯乙酮Є化学合成方法是什?-安勤与您分享</a></li> <li><a href="/news/282.html">间硝基苯乙酮Є详细生产方法你知道吗?</a></li> <li><a href="/news/280.html">间硝基苯乙酮该如何合成呢?-安勤化学͊诉?/a></li> </ul> </div> <div class="title2"><h2>相关产品</h2></div> <div class="prob_list"> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/12.html" target=""><img alt="优质ċ酸? src="/uploads/cp/20150525102024.png" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/12.html" target="">优质ċ酸?/a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/11.html" target=""><img alt="ċ酸? src="/uploads/cp/20150519025220.png" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/11.html" target="">ċ酸?/a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/3.html" target=""><img alt="间硝基苯乙酮" src="/uploads/cp/20140417085932.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/3.html" target="">间硝基苯乙酮</a></span></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/2.html" target=""><img alt="对硝基苯乙酮" src="/uploads/cp/20140417084702.jpg" width="118" height="118" border="0" onload="imgZoomer(this,118,118)" /></a></h2><span><a href="/supply/2.html" target="">对硝基苯乙酮</a></span></div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="title1"><h2>产品目录</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/csn/">ċ酸?/a></dt> <dt><a href="/jxjbyd/">间硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/lxjbyd/">̻硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjbyd/">对硝基苯乙酮</a></dt> <dt><a href="/dxjyb/">对硝基乙?/a></dt> <dt><a href="/jxjyb/">间硝基乙?/a></dt> <dt><a href="/lxjyb/">̻硝基乙?/a></dt> </dl> </div> </div> </div> <div class="title1"><h2>쳻我们</h2></div> <div class="con_b"> <div class="con_t"> <div class="contact"> <p> <p>쳻人ϸ徐杰?/p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff؋机?3338933050</p> <p>电话?515-87423968</p> <p>一级a标准和一级b标准日韩片ffff传真?515-87423968</p> <p>̮箱?a href="mailto:xjw200368@163.com" rel="nofollow">xjw200368@163.com</a></p> <p>网址Yww.btwhere.com</p> <p>地址:江苏盐城阜宁澳ɷ벛鼎?0?/p> </p></div> </div> </div> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div id="footer"> <div class="footnav"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a> | <a href="/about/" rel="nofollow" >企业介绍</a> | <a href="/news/" rel="nofollow" >二丙基三胺新闻资?/a> | <a href="/supply/" rel="nofollow" >间硝基乙苯产品介?/a> | <a href="/contact/" rel="nofollow" >ա家쳻方</a> | <a href="/3g/" rel="nofollow"target="_blank">؋机网站</a> <div class="cnzz"></div> Powered by </div> <div class="copyright"><div> Copyright btwhere.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) ֜宁ա安勤化学有限公? 基苯乙酮哪家好?供应订做벰Ա?么ݷ?⿡公司˸以批发价ݼ大量现货提供间硝基〲等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电生产定制! <div class="cityspread">    <strong>热门城徺推广: </strong>       </div> <div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div></div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>